Opłaty

Maksymalne stawki taksy notarialnej zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. Link do rozporządzenia znajduje się poniżej:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041481564

W przypadku prostych czynności notarialnych informację o wysokości opłaty notarialnej można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy. Dla czynności bardziej złożonych i wymagających zgromadzenia i sprawdzenia dokumentacji konieczny jest bezpośredni kontakt z Kancelarią. Na podstawie dostarczonych dokumentów i określeniu wartości rynkowej przedmiotu umowy dokładne stawki zostaną podane przez notariusza.

Konsultacja u notariusza jest bezpłatna.