Protokoły notarialne – Warszawa Ochota

Szukasz specjalistów w dziedzinie notariatu na warszawskiej Ochocie? Sporządzamy protokoły notarialne w wielu wariantach – zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, mają one na celu dokładne udokumentowanie przebiegu różnych czynności i zdarzeń, które zgodnie z oświadczeniem stawającego wywołują skutki prawne. Spisuje je notariusz, a służą one przede wszystkim do stwierdzenia działań stron lub składanych przez nie oświadczeń.

Ponadto, na życzenie klienta, protokoły notarialne mogą być tworzone w przypadku, gdy jedna ze stron nie stawiła się na spotkanie (protokoły ze stawiennictwa/niestawiennictwa). Istnieją także inne sytuacje określone w ustawie, w których spisywane są protokoły notarialne, takie jak przyjmowanie papierów wartościowych, pieniędzy lub dokumentów na przechowanie. Sporządzimy profesjonalne protokoły, a także odpisy dokumentów czy dokumenty zawierające poświadczenie dziedziczenia.

Protokoły obejmujące czynności z zakresu prawa handlowego

Specjalizujemy się w sporządzaniu protokołów notarialnych obejmujących czynności z zakresu prawa handlowego. Nasze usługi obejmują sporządzanie umów, aktów założycielskich i statutów spółek, procedowanie zmian w tych umowach, protokołowanie zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz przekształcenia firm. Nasz zespół w zakresie prawa spółek jest gotów udzielić cennych wskazówek i porad na najwyższym poziomie.

Protokoły ze zdarzeń wywołujących skutki prawne

Wiemy, jak istotne jest dokumentowanie zdarzeń, które wywołują skutki prawne, dlatego oferujemy usługi sporządzania protokołów notarialnych, które są nie tylko wiarygodnym źródłem informacji, ale także pełnią kluczową funkcję w procesach prawnych, np. protokół z otwarcia strony internetowej lub z otwarcia korespondencji. Nasze protokoły obejmują różne sytuacje, w tym również dotyczące procedury poświadczenia dziedziczenia.

Protokoły z otwarcia strony internetowej

Chociaż otwarcie strony internetowej nie jest typowym przypadkiem sporządzania tradycyjnych protokołów notarialnych, rozumiemy, że w dzisiejszym cyfrowym świecie istnieje potrzeba rejestrowania istotnych wydarzeń, które dzieją się online. W związku z tym oferujemy usługi związane z dokumentacją i rejestrowaniem działań internetowych. Nasze usługi obejmują tworzenie zapisów z otwarcia stron internetowych i zabezpieczanie dowodów na ewentualne naruszenia praw autorskich czy praw własności intelektualnej, a także naruszanie dóbr osobistych.