Sporządzanie testamentu – Warszawa Ursus

Szukasz miejsca na Ursusie, w którym sporządzisz swój testament? Nasza kancelaria mieści się nieopodal – przy ulicy Grójeckiej 194 w kompleksie Triton Park. To właśnie tam zlecisz nam przygotowanie testamentu zgodnego z przedstawionymi planami i wolą.

Kiedy warto udać się do notariusza? Najlepiej sporządzić testament jak najszybciej, szczególnie jeśli jesteś dorosłą osobą z majątkiem oraz chcesz zmienić ustawowy porządek dziedziczenia. Nie jest to dokument tylko dla starszych osób – każdy powinien rozważyć jego sporządzenie, aby zabezpieczyć swój majątek na wypadek śmierci. Informujemy, że w naszej kancelarii sporządzamy różne rodzaje aktów notarialnych ich wypisy oraz odpisy z dokumentów.

Co zapewnia sporządzenie testamentu u notariusza?

Sporządzenie testamentu u notariusza zapewnia:

  • pewność prawną – testament notarialny jest prawnie wiążący i trudniejszy do zakwestionowania niż testament sporządzony samodzielnie; ponadto w naszej kancelarii zawsze rejestrujemy sporządzane testamenty w notarialnym rejestrze testamentów utworzonym przez Krajową Radę Notarialną, więc przy zachowaniu należytej staranności nawet po wielu latach uda się bez trudności ustalić, że testament został przez testatora sporządzony i gdzie jest przechowywany;
  • zachowanie woli – zapewniamy, że Twój testament odzwierciedli dokładnie przedstawione życzenia i intencje;
  • unikanie konfliktów – testament notarialny może pomóc uniknąć sporów rodzinnych i prawnych po śmierci;
  • przechowywanie dokumentu – testament sporządzony w formie aktu notarialnego jest archiwizowany przez notariusza przez 10 lat, a po tym czasie trafia do właściwego archiwum sądowego, co oznacza, że jego wypis można uzyskać w każdym czasie, nawet po wielu latach.

UWAGA! Wypisy testamentów osób żyjących wydaje się wyłącznie testatorom lub osobom wyraźnie przewidzianym w treści testamentu jako uprawnione do odebrania wypisu.

Czy każdy może sporządzić testament u notariusza?

Zgodnie z prawem, każda dorosła osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych może sporządzić testament u notariusza. Zazwyczaj testament może być sporządzony przez:

  • osoby pełnoletnie (powyżej 18 r.ż.);
  • osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • osoby, które są w pełni świadome swoich działań i rozumieją skutki sporządzenia testamentu;
  • osoby, które są w stanie rozeznać swoje czyny i podejmują decyzje w sposób świadomy bez ingerencji osób trzecich.

Czy testament notarialny jest wiążący?

Tak, testament notarialny jest wiążący i ma moc prawną po śmierci osoby, która go sporządziła. Na jego podstawie możemy także sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia. Dokument musi jednak być sporządzony w sposób zrozumiały i niebudzący wątpliwości, zawierający sprecyzowane rozrządzenia dotyczące dziedziczenia i spadkobierców.