Akty notarialne – Warszawa Ochota

Sporządzamy akty notarialne interesantom z warszawskiej Ochoty. To formalne dokumenty prawne sporządzone przez notariusza, potwierdzające określone fakty, umowy lub oświadczenia. Te dokumenty odgrywają kluczową rolę w procesie prawnym, zapewniając legalność i autentyczność transakcji oraz innych istotnych działań.

Czym są akty notarialne?

Akty notarialne są specjalnymi dokumentami, które mają pewne cechy charakterystyczne:

 • sporządzone przez notariusza – akty notarialne muszą być sporządzone przez wykwalifikowanego notariusza, który ma uprawnienia do ich tworzenia;
 • formalne i skonsolidowane – to formalne dokumenty, które zawierają szczegółowe informacje i zapisy, potwierdzające określone fakty lub umowy;
 • pieczęć notariusza i podpis – każdy wydawany wypis aktu notarialnego jest opatrzony pieczęcią notariusza oraz jego podpisem, co świadczy o autentyczności dokumentu.

Kiedy warto sporządzić akty notarialne?

Istnieje wiele sytuacji, w których warto sporządzać akty i protokoły notarialne. Oto kilka przykładów:

 • umowa sprzedaży nieruchomości (zwana również umową kupna-sprzedaży) – zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, przy transakcjach dotyczących nieruchomości, akty notarialne są niezbędne dla ważności i do potwierdzenia legalności umowy; jest to zabezpieczenie zarówno sprzedającego, jak i kupującego, gdyż notariusz ma obowiązek dbać o interesy obu stron transakcji w równym stopniu.
 • testamenty – akty notarialne są często wykorzystywane przy sporządzaniu testamentów; testament notarialny jest znacznie trudniejszy do zakwestionowania niż zwykły testament pisany własnoręcznie, a dodatkowo notariusz dzięki profesjonalnej wiedzy i znajomości przepisów może zaproponować odpowiednie narzędzia prawne prowadzące do skutecznego i zgodnego z wolą testatora rozporządzenia jego mieniem;
 • umowy regulujące stosunki rodzinne – w tym m.in. zniesienie współwłasności, dział spadku czy dokumenty dotyczące stosunków majątkowych w małżeństwie;
 • pełnomocnictwa – zgodnie z polskim prawem do czynności, które wymagają dla swej ważności formy aktu notarialnego (np. umowa sprzedaży mieszkania), pełnomocnictwo również musi być sporządzone w tej samej formie;
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji – powszechnie zwane trzema siódemkami (w odniesieniu do regulującego je przepisu art. 777 kodeksu postępowania cywilnego) mające na celu wprowadzenie sytuacji, w której wierzyciel w przyśpieszonym trybie, bez konieczności przechodzenia przez czasochłonną procedurę sądową, uzyskuje na akcie notarialnym, w którym dłużnik poddał się egzekucji w zakresie istniejących zobowiązań, klauzulę wykonalności i w ciągu kilku miesięcy (zamiast kilku lat) może egzekwować swoje należności – ważne, że sąd nada takiemu aktowi klauzulę wykonalności na podstawie dokumentów urzędowych lub z podpisem urzędowo (notarialnie) poświadczonym;
 • sprawy związane z dziedziczeniem – u notariusza można w niezwykle krótkim czasie i mniej stresującej atmosferze przeprowadzić procedurę spadkową za pomocą zaledwie kilku aktów notarialnych, które wieńczy wydanie aktu poświadczenia dziedziczenia; warunkiem jest pełna zgodność i obecność wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych przy procedowaniu sprawy spadkowej.

Dlaczego warto zlecić sporządzenie aktu notarialnego?

Sporządzenie aktu notarialnego przez wykwalifikowanego notariusza ma wiele korzyści:

 • ochrona prawna – akty notarialne mają moc wiążącą w oczach prawa, co zapewnia ochronę praw i interesów każdej ze stron;
 • unikanie sporów – akty notarialne są trudniejsze do podważenia niż umowy sporządzane w formie pisemnej i stosowane są w nich dodatkowe zabezpieczenia, co pomaga uniknąć sporów i nieporozumień.