Umowa sprzedaży – Warszawa Ochota

Jesteśmy kancelarią notarialną, która oferuje usługi sporządzania umów sprzedaży na warszawskiej Ochocie. Dzięki nam możesz mieć pewność, że Twoje transakcje są zgodne z prawem. Dowiedz się, jak przebiega proces podpisywania takich umów, co jest niezbędne do ich sporządzenia, kiedy warto zgłosić się do notariusza oraz dlaczego proces ten jest tak ważny.

Jak przebiega podpisanie umów sprzedaży u notariusza?

  • kontakt i umówienie spotkania – skontaktuj się z naszą kancelarią notarialną i umów się na spotkanie; podczas wizyty omówimy szczegóły transakcji, dostosujemy umowę do Twoich potrzeb oraz wyjaśnimy wszystkie kluczowe kwestie;
  • weryfikacja tożsamości – przed podpisaniem umowy notariusz weryfikuje tożsamość wszystkich stron uczestniczących w transakcji oraz fakt bycia przez którąkolwiek ze stron osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. PEPem);
  • sporządzenie umowy – notariusz przygotowuje umowę, która zawiera szczegółowe warunki transakcji, takie jak cena, terminy, warunki płatności i wydania oraz inne ustalenia;
  • podpisanie umowy – umowa jest podpisywana przez wszystkie strony w obecności notariusza;
  • zarejestrowanie umowy w repertorium notarialnym i złożenie wniosku wieczystoksięgowego, jeśli umowa dotyczy prawa, dla którego prowadzona jest księga wieczysta;
  • wydanie wypisów aktu notarialnego.

Co jest niezbędne do sporządzenia umów sprzedaży?

Do sporządzenia umów sprzedaży u notariusza będziesz potrzebować:

  • dokładnych informacji o transakcji – opisz, co jest przedmiotem transakcji, jakie są warunki płatności i inne istotne szczegóły;
  • dokumentów tożsamości – wszystkie strony uczestniczące w transakcji muszą dostarczyć ważne dokumenty tożsamości w celu weryfikacji tożsamości;
  • uzgodnienia wartości nieruchomości – przed spotkaniem ustal z drugą stroną cenę za zakupiony/sprzedany obiekt, rzecz lub działkę oraz sposób, w jaki zostanie uiszczona;
  • aktualnych dokumentów wydanych dla nieruchomości i niezbędnych do zawarcia umowy – w celu ustalenia listy niezbędnych dokumentów skontaktuj się z kancelarią.