Pełnomocnictwo notarialne – Warszawa Ursus

Pełnomocnictwo notarialne to oficjalny dokument, który nadaje konkretnej osobie lub podmiotowi (zwanej pełnomocnikiem) uprawnienia do działania w imieniu innej osoby lub podmiotu (zwanej mocodawcą) w określonych kwestiach lub sytuacjach. Ten rodzaj pełnomocnictwa jest sporządzany i poświadczany przez notariusza, co nadaje mu szczególną ważność i wiarygodność. Pełnomocnictwo najczęściej ma charakter aktu notarialnego.

Jak przebiega proces sporządzania pełnomocnictwa notarialnego?

  • osoba, która chce udzielić pełnomocnictwa (mocodawca), musi skontaktować się z notariuszem – następnie przeprowadzimy weryfikację tożsamości mocodawcy (obecność pełnomocnika jest zbędna);
  • sporządzimy dokument pełnomocnictwa, który zawiera precyzyjne informacje dotyczące zakresu pełnomocnictwa i innych istotnych szczegółów;
  • pełnomocnictwo jest podpisywane przez mocodawcę w obecności notariusza.

Jaki jest zakres pełnomocnictwa?

Zakres pełnomocnictwa może być różnorodny i jest uzależniony od woli mocodawcy, czyli osoby udzielającej pełnomocnictwa. Może on być ograniczony lub szeroki, a konkretne uprawnienia i obowiązki pełnomocnika są określane w dokumencie pełnomocnictwa. Najczęściej dotyczą one reprezentacji, pełnomocnictwa finansowego i medycznego, mogą także obejmować upoważnienie do obrotu nieruchomościami czy operacjami bankowymi.