Kiedy warto zgłosić się do kancelarii notarialnej?

tabliczka notariusza

Kancelaria notarialna to miejsce, w którym możemy załatwić wiele spraw związanych z różnymi aspektami naszego życia. Wizyta u notariusza jest niezbędna w wielu sytuacjach, gdyż jego rola polega na sporządzaniu dokumentów o szczególnym znaczeniu prawnym oraz potwierdzaniu określonych czynności prawnych. W poniższym artykule omówimy najważniejsze sytuacje, w których warto zgłosić się do kancelarii notarialnej.

W jakich sytuacjach należy udać się do notariusza?

Jednym z najczęstszych powodów, dla których odwiedzamy kancelarię notarialną, jest zakup nieruchomości. Notariusz sporządza akt notarialny, który jest niezbędny do przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży mieszkania, domu czy działki. Akt ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące sprzedającego i kupującego, opis nieruchomości oraz szczegółowe warunkitransakcji, w tym cenę.

Sporządzenie testamentu to kolejna istotna czynność, którą warto powierzyć notariuszowi w Warszawie na Ochocie czy innym miejscu. Testament notarialny gwarantuje, że ostatnia wola spadkodawcyzostanie spełniona zgodnie z prawem. Notariusz doradza w kwestiach prawnych, pomaga sformułować treść testamentu oraz przechowuje jego oryginał. Rzetelny notariusz dodatkowo rejestruje sporządzone w jego kancelarii testamenty w specjalnym rejestrze, by po śmierci testatora nie było możliwości ukrycia faktu sporządzenia takiego dokumentu. 

Darowizna to nieodpłatne przekazanie majątku na rzecz innej osoby. W przypadku darowizny nieruchomości, samochodu czy udziałów w spółce, warto skorzystać z usług notariusza, który sporządzi umowę darowizny w formie aktu notarialnego. Dzięki temu, darczyńca ma pewność, że darowizna zostanie przeprowadzona zgodnie z prawem, a dodatkowo notariusz dopełni wszelkich formalnościzwiązanych z podatkiem od darowizn.

Notariusz odgrywa istotną rolę również w procesie zakładania spółek prawa handlowego, takich jak: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka komandytowa czy spółka komandytowo-akcyjna. W przypadku tych form działalności gospodarczej, notariusz sporządza akt notarialny zawierający umowę spółki lubstatut. Ponadto notariusz protokołuje zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy powołanych spółek.

W sytuacji, gdy nie możemy samodzielnie załatwić ważnej sprawy prawnej, możemy ustanowić pełnomocnika, który będzie działał w naszym imieniu. Pełnomocnictwo notarialne jest szczególnie ważne w przypadku skomplikowanych spraw, takich jak sprzedaż nieruchomości czy reprezentowanie nas w sądzie. Notariusz sporządza pełnomocnictwo, które zawiera szczegółowe uprawnienia pełnomocnika.